نمایندگان

نام شرکت:شرکت امن پردازان کویر

استان:یزد

آدرس وبسایت:https://www.apk-group.net

ایمیل:info@apk-group.net

شماره تماس:88391708

 

نام شرکت:انگیزه نگار خاوران

استان:خراسان رضوی

آدرس وبسایت:http://www.angizehco.ir

ایمیل:angizehnk@gmail.com

شماره تماس:5137653381

 

نام شرکت:آرمان داده پویان

استان:تهران

آدرس وبسایت:http://www.armandata.ir

ایمیل:Jabbary@armandata.com

شماره تماس:22910177

 

نام شرکت:به نگر سیستم امین (بنسا)

استان:تهران

آدرس وبسایت:http://bensa.ir

ایمیل: sales@bensa.ir

شماره تماس:88750861

 

نام شرکت:پارس آوان

استان:خورستان

آدرس وبسایت:https://www.parsavan.com

ایمیل: sales@parsavan.com

شماره تماس:91005418

 

نام شرکت: توسعه ارتباطات هوشمند ایمن رایان

استان:خراسان رضوی

آدرس وبسایت:http://iemenrayan.ir

ایمیل:Info@iemenrayan.ir

شماره تماس:5191022722

 

نام شرکت: تعاونی سینا یاران نور ایرانیان

استان:تهران

آدرس وبسایت:http://www.sinayaran.ir

ایمیل:info@sinayaran.ir

شماره تماس:88840581

 

نام شرکت: زنجان سیستم

استان:تهران

آدرس وبسایت:http://www.zanjansystem.ir

ایمیل: ashoori@zanjansystem.ir

شماره تماس:2433324822

 

نام شرکت:سما سامانه تجهیز

استان:تهران

آدرس وبسایت:www.samasecurity.ir

ایمیل: info@samasecurity.ir

شماره تماس:63467

 

 

نام شرکت:شبکه سازان اوشیدا

استان:سیستان و بلوچستان

آدرس وبسایت:http://ahitgroup.net

ایمیل: m.arbab@hotmail.com

شماره تماس:5433226105

 

نام شرکت:کامپیوتر طوسیران

استان:خراسان رضوی

آدرس وبسایت:http://www.toosiran.com

ایمیل: av@toosiran.com

شماره تماس:5138458482

لطفا برای ما پیام بگذارید

در حال حاظر کارشناس افلاین میباشد برای ما ایمیل ارسال نمایید

سوالی دارید ؟ ما دوست داریم به شما کمک کنیم .

برای ورود به گفتگو کلیک نمایید