خط مشی و چشم انداز

خط مشی و چشم انداز ارتباط امن

مدیران ارتباط امن از ابتدای تاسیس این مجموعه تمرکز بر مبدل شدن این مجموعه به برترین ارائه دهنده و توزیع کننده محصولات فناوری اطلاعات و امنیت با رعایت موارد ذیل در سطح کشور داشته اند:

  • حفظ محرمانگی اطلاعات و اسرار مشتریان با در نظر گرفتن حداکثر در دسترس پذیری و قابلیت اطمینان اطلاعات
  • ارائه راهکارهای نوین و خدمات به نمایندگان و مشتریان با بالاترین کیفیت ممکن و حفظ و ارتقاء سطح کمی و کیفی
  • تعامل موثر با شرکای تجاری بر اساس اصول حاکم بر چرخه فروش و تامین منافع تجاری شرکت و مبتنی بر رضایت طرفین
  • تکیه بر ارتقاء سطح دانش پرسنل
  • سرعت عمل در پاسخگویی به نیازمندی های مشتریان

 


حفظ محرمانگی

حفظ محرمانگی اطلاعات و اسرار مشتریان با در نظر گرفتن حداکثر در دسترس پذیری و قابلیت اطمینان اطلاعات

 


راهکارهای نوین

ارائه راهکارهای نوین و خدمات به نمایندگان و مشتریان با بالاترین کیفیت ممکن و حفظ و ارتقاء سطح کمی و کیفی

 


تعامل موثر

تعامل موثر با شرکای تجاری بر اساس اصول حاکم بر چرخه فروش و تامین منافع تجاری شرکت و مبتنی بر رضایت طرفین

 


دانش پرسنل

تکیه بر ارتقاء سطح دانش پرسنل

 


سرعت عمل

سرعت عمل در پاسخگویی به نیازمندی های مشتریان